Razvoj veščin upravljanja kariere posameznika z on-line usposabljanji

V novembru zaključujemo z usposabljanji, ki sta namenjeni razvoju veščin za upravljanje kariere. Tokratni udeleženci so študentje iz Mednarodne fakultete za družbene in  poslovne študije, ki se bodo v kratkem znašli na trgu dela kot iskalci prve zaposlitve in tisti, ki iščejo nove priložnosti za razvoj kariere, skladno z izobraževalnimi smermi, ki jih zaključujejo. Zaradi COVID situacije delavnice potekajo na daljavo (on-line). Prva posega na področje zaposlitvenega razgovora, obogatena je s simulacijo, druga pa na psihometrično testiranje, ki ga podjetja in organizacije javnega sektorja vse pogosteje uporabljajo kot del selekcije v procesu zaposlovanja. Bogate izkušnje in nasvete iz prakse z udeleženci deli Alenka Brod.