Dvigujemo
učinkovitost
organizacijskih
zmogljivosti
Nudimo svetovalno, raziskovalno in operativno pomoč vodjem, sodelavcem v kadrovskih službah ter zaposlenim. STOPITE V STIK Z NAMI
SKUPAJ NA DALJAVO NAD IZZIVE, S KATERIMI SE SOOČATE!

KADROVANJE

optimalna izbira med ponudbo
kandidatov in zahtevami DM

  • Strokovna izvedba
  • Preverjena orodja izbora
  • Optimizacija časa in stroškov
  • Izvedba celotnega procesa ali
    posameznih faz
Kako do pravih ljudi na vodstvenih
in strokovnih delovnih mestih?
NAŠI ARGUMENTI - PODPORA VAŠI ODLOČITVI
…ste se že kdaj vprašali? Kje ste … … zdaj je čas! … in kam želite? RAZISKAVA ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH vodenje
komunikacija
medsebojni odnosi
možnost razvoja karier
motivacija
nagrajevanje
napredovanje usposabljanje…
…NE UGIBAJTE – IZMERITE!
Z DINAMIČNIMI DELAVNICAMI že vrsto let podpiramo VODJE IN SODELAVCE pri razvoju kompetenc vodenja, soočanja
s spremembami in učinkovitega sodelovanja.
POKLIČITE ZA VSEBINO PROGRAMA
Prenova sistemizacije delovnih mest v organizaciji SKUPAJ POSTAVIMO TEMELJ KADROVSKIH PROCESOV – KAKOVOSTNO SISTEMIZACIJO ✓ Delovna mesta z nalogami v skladu s cilji delovnega
in poslovnega procesa
✓ Skladno z veljavno zakonodajo in s kolektivnimi
pogodbami
✓ Transparenten in optimalen plačni
model, sistem ocenjevanja delovne
uspešnosti in sistem napredovanja za
zaposlene

STORITVE

Psihološko profiliranje

V prožnih in na dodano vrednost usmerjenih organizacijah postaja ključna strateška prednost pravilen izbor zaposlenih.

Kompetence

Hitrost uresničevanja poslovne strategije je odvisna od zmogljivosti zaposlenih.

Coaching

Konzultacijski pogovori z vodji ali ključnimi kadri - coaching so namenjeni podpori in reševanju izzivov pri vodenju sodelavcev ali organizacijski vlogi posameznika.

Raziskave organizacijskega okolja

Delovno organizacijo razumemo kot dinamičen, vselej spreminjajoč se ustroj velikega števila med seboj nerazdružljivo povezanih in soodvisnih delov.

Usposabljanja, delavnice, treningi

Razvoj kompetenc učinkovito podpiramo z vrsto programov usposabljanja, delavnic ter drugih oblik skupinskega razvoja.

Uvajanje, mentorstvo in prenos znanj

Procesi uvajanja, mentorstva, prenosa znanja spadajo med vse pomembnejše procese, ki se soočajo z izzivi različnosti generacij, medgeneracijskega sodelovanja, izzivi zadržanja in fluktuacije.

Outsourcing kadrovske funkcije

Za podjetja, ki nimajo svoje kadrovske funkcije ali želijo te aktivnosti prepustiti zunanjemu partnerju nudimo pomoč pri izvajanju aktivnostih povezanih tako s kadrovsko administracijo kot razvojem kadrov.

HR strategija in procesi

Upravljanje s človeškimi viri pomeni enega izmed temeljev infrastrukture podjetja, od katere je odvisno uresničevanje zastavljene poslovne strategije organizacije.

Vstopamo v zadnje obdobje izvajanja projekta SPIN

Jesen je še zadnja priložnost, da se nam pridružite. Aktivnosti bodo potekale do junija 2022.

Preberi več

Ponudba storitev za izbrana podjetja ASI 50+

Nudimo svetovalne storitve pri izdelavi strategije in izvajamo različna usposabljanja, prilagojena ciljni skupini.

Preberi več

Aktiven in raznolik junij v projektu SPIN Pripravljeni na spremembe 2019-2022

Uspešno smo zaključili 12 usposabljanj različnih področij.

Preberi več

MNENJA NAROČNIKOV