Razširjena ponudba webinarjev

Dnevno smo v stiku s podjetji in organizacijami, ki trenutne razmere (zmanjšani obseg dela, dela od doma, …) zapolnjujejo s krajšimi on-line usposabljanji. Na drugi strani pa ti kljub fizičnim razdaljam  krepijo občutek povezanosti zaposlenih in pomembnosti vsakega posameznika v kolektivu. 

Ponudbo webinarjev smo v začetku novembra nadgradili s 4 novimi vsebinami.