Usposabljanja, delavnice, treningi

Razvoj kompetenc učinkovito podpiramo z vrsto programov usposabljanj, internih šol, delavnic ter drugih oblik skupinskega razvoja. Prednost naših usposabljanj in treningov je, da so vedno pripravljeni in prilagojeni posebej in skladno s konkretnimi željami, cilji in potrebami naročnika.

Poseben poudarek dajemo razvoju veščin voditeljstva, HRM, in veščinam medosebne učinkovitosti dela sodelavcev. Nudimo tudi možnost izbora vsebin v oblikovanje celostnih programov za različne skupine zaposlenih (Šola vodenja, Šola mentorstva, Obnovitev mentorskih veščin, Usposabljanje novozaposlenih…).

Vsebine

 • Vloga vodje, naloge, slogi in orodja vodenja 
 • Vloga in pomen učinkovitega vodenja v kriznih časih
 • Upravljanje sprememb
 • Upravljanje vs. vodenje
 • Čustvena inteligenca na delovnem mestu
 • Vodenje pripadnikov različnih generacij
 • Upravljanje delovne uspešnosti in razvoj sodelavcev
 • Čuječi vodja – obvladovanje stresa in izgradnja prožnosti – odgovor na izzive sodobnega vodenja
 • Poslovni bonton, javni nastop in neverbalna komunikacija kot del profesionalne identitete
 • Z odlično komunikacijo do odličnega vodenja
 • Razumevanje medsebojnih odnosov in spodbujanje sodelovanja, timskega dela 
 • Vodenje s cilji
 • Organizacija dela in delegiranje
 • Strategije in orodja reševanja konfliktov
 • Motivacija in podelitev priznanj
 • Razumevanje in uporaba poslovnega okolja pri nenehnem izboljševanju
 • Vodja v vlogi zagotavljanja varnih delovnih pogojev
 • Uvajanje in učenje novih sodelavcev
 • Opolnomočenje in razvoj drugih
 • Prepričevanje in vpliv 
 • Relacijske potrebe in napredne medosebne intervencije
 • Interna komunikacija in upravljanje sprememb
 • Odločnost – soočanje z dvomom in notranjo kritiko
 • Preudarno odzivanje/samoregulacija: najpogosteje spregledana lastnost vodje prihodnosti
 • Organizacijska kultura, klima in vloga vodij pri njihovem upravljanju
 • Redni letni pogovor – veščina sodobnih vodij
 • Sodobne prakse ravnanja z ljudmi pri delu
 • Redni letni razgovor
 • Fluktuacija in vodenje izhodnih razgovorov
 • Izbor sodelavcev – orodja, razgovori
 • Kompetence
 • Učenje in razvoj zaposlenih
 • Vpliv stresa, absentizma, fluktuacije in izgorevanja na delovnem mestu na uspešnost organizacije
 • Interno komuniciranje z zaposlenimi
 • Izzivi HR pri upravljanju sprememb
 • Ko zaposlitvenega razgovora ne izvaja kadrovik
 • Izzivi večgeneracijskih delovnih organizacij 
 • Kako pomembno je obdobje uvajanja za zadržanje novozaposlenih
 • Poslovni bonton kot del profesionalne identitete
 • Pogoji uspešnega komuniciranja
 • Komuniciranje s sodelavci,  svojci in z uporabniki 
 • Profesionalna identiteta in podoba
 • Veščine timskega dela
 • Upravljanje časa in organizacija dela
 • Strategije in orodja reševanja konfliktov
 • Mednarodna kulturna okolja
 • Upravljanje s stresom, izgorelostjo in gradnja psihološke odpornosti 
 • Kako ravnati kadar se podrejeni vede agresivno, zadržano…
 • Čustvena inteligenca na delovnem mestu
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Deeskalacijska komunikacijska orodja
 • Deeskalacijske tehnike
 • Uporaba ciljev pri izvajanju in spremljanju osebne učinkovitosti
 • Komunikacijska orodja v zdravstvenih ustanovah
 • Strategije sočutne komunikacije 
 • Motivacija in samo-motivacija
 • Razvoj komunikacijskih spretnosti, povratna informacija in zahtevni sogovorci
 • Priprava predstavitve in trening javnega nastopa
 • Razvoj in sodelovanje v timih
 • Tehnike asertivne komunikacije
 • Regulacija čustev – gumb za izhod iz sočutne izčrpanosti in izgorelosti na delovnem mestu
 • Vedenjska samokontrola – najpogosteje spregledana lastnost sodobnega zaposlenega
 • Kako do znosnih in produktivnih sestankov 
 • Povratna informacija
 • Ali vem kako vplivam na sodelavce
 • Mentor, ki ga ohranjamo v dobrem spominu 

Usposabljanja, ki v manjšem delu temeljijo na teoriji in metodi predavanja, dopolnjujemo s t.i. metodo “Skills training”. ki temelji na akcijskem učenju.

Posameznik z opravljanjem potrebnih aktivnosti, izvajanjem zadolžitev izkazuje stopnjo ozaveščenosti razvitosti in izvajanja posamezne veščine, razumevanje pravilnosti/ustreznosti izvajanja posamezne veščine, izboljšuje stopnjo razvitosti in samokritičnost pri presojanju ustreznosti poznavanja in uporabe posamezne veščine pri izvajanju aktivnosti. V usposabljanja vključujemo različne scenarije, (vaja, igra vlog, reševanje problema), ki se osredotočajo na izbrano veščino, ki jo želimo izboljšati.

Razvoj zaposlenih izvajamo tudi na daljavo v obliki webinarjev.

Omogočite sodelavcem razvoj danes, da bodo pripravljeni za jutri!

Pišite nam za podrobnejšo vsebino programov!