Usposabljanja, delavnice, treningi

Razvoj kompetenc učinkovito podpiramo z vrsto programov usposabljanj, internih šol, delavnic ter drugih oblik skupinskega razvoja. Prednost naših usposabljanj in treningov je, da so vedno pripravljeni in prilagojeni posebej in skladno s konkretnimi željami, cilji in potrebami naročnika.

Poseben poudarek dajemo razvoju veščin voditeljstva, HRM, in veščinam medosebne učinkovitosti dela sodelavcev. Nudimo tudi možnost izbora vsebin v oblikovanje celostnih programov za različne skupine zaposlenih (Šola vodenja, Šola mentorstva, Usposabljanje novozaposlenih…).

 

Razvoj zaposlenih izvajamo tudi na daljavo v obliki webinarjev.

Vsebine

 • Vloga in pomen učinkovitega vodenja v kriznih časih
 • Upravljanje sprememb
 • Upravljanje vs. vodenje
 • Čustvena inteligenca na delovnem mestu
 • Vodenje pripadnikov različnih generacij
 • Upravljanje delovne uspešnosti
 • Obvladovanje stresa na delovnem mestu
 • Poslovni bonton kot del profesionalne identitete
 • Z odlično komunikacijo do odličnega vodenja
 • Spodbujanje sodelovanja in timskega dela
 • Vodenje s cilji
 • Delegiranje
 • Upravljanje s konflikti
 • Upravljanje časa
 • Sodobne prakse ravnanja z ljudmi pri delu
 • Redni letni razgovor
 • Fluktuacija in vodenje izhodnih razgovorov
 • Izbor sodelavcev – orodja, razgovori
 • Kompetence
 • Učenje in razvoj zaposlenih
 • Vpliv stresa, absentizma, fluktuacije in izgorevanja na delovnem mestu na uspešnost organizacije
 • Interno komuniciranje z zaposlenimi
 • Izzivi HR pri upravljanju sprememb
 • Poslovni bonton kot del profesionalne identitete
 • Pogoji uspešnega komuniciranja
 • Profesionalna identiteta in podoba
 • Razumevanje in obvladovanje stresa in stresnih situacij
 • Veščine timskega dela
 • Upravljanje časa in organizacija dela
 • Reševanje konfliktov
 • Mednarodna kulturna okolja
 • Obvladovanje stresa
 • Kako ravnati kadar se podrejeni vede agresivno, zadržano…
 • Čustvena inteligenca na delovne mestu
 • Medgeneracijsko sodelovanje

Usposabljanja, ki v manjšem delu temeljijo na teoriji in metodi predavanja, dopolnjujemo s t.i. metodo “Skills training”, ki temelji na akcijskem učenju.

Posameznik z opravljanjem potrebnih aktivnosti, izvajanjem zadolžitev izkazuje stopnjo ozaveščenosti razvitosti in izvajanja posamezne veščine, razumevanje pravilnosti/ustreznosti izvajanja posamezne veščine, izboljšuje stopnjo razvitosti in samokritičnost pri presojanju ustreznosti poznavanja in uporabe posamezne veščine pri izvajanju aktivnosti. V usposabljanja vključujemo različne scenarije, (vaja, igra vlog, reševanje problema), ki se osredotočajo na izbrano veščino, ki jo želimo izboljšati.

Omogočite sodelavcem razvoj danes, da bodo pripravljeni za jutri!

Pišite nam za podrobnejšo vsebino programov!