Usposabljanja, delavnice, treningi

Razvoj kompetenc učinkovito podpiramo z vrsto programov usposabljanj, internih šol, delavnic ter drugih oblik skupinskega razvoja. Prednost naših usposabljanj in treningov je, da so vedno pripravljeni in prilagojeni posebej in skladno s konkretnimi željami, cilji in potrebami naročnika.

Poseben poudarek dajemo razvoju veščin voditeljstva, HRM, in veščinam medosebne učinkovitosti dela sodelavcev. Nudimo tudi možnost izbora vsebin v oblikovanje celostnih programov za različne skupine zaposlenih (Šola vodenja, Šola mentorstva, Obnovitev mentorskih veščin, Usposabljanje novozaposlenih…).

 

Razvoj zaposlenih izvajamo tudi na daljavo v obliki webinarjev.

Vsebine

 • Vloga in pomen učinkovitega vodenja v kriznih časih
 • Upravljanje sprememb
 • Upravljanje vs. vodenje
 • Čustvena inteligenca na delovnem mestu
 • Vodenje pripadnikov različnih generacij
 • Upravljanje delovne uspešnosti
 • Čuječi vodja – obvladovanje stresa in izgradnja prožnosti – odgovor na izzive sodobnega vodenja
 • Poslovni bonton kot del profesionalne identitete
 • Z odlično komunikacijo do odličnega vodenja
 • Razumevanje medsebojnih odnosov in spodbujanje sodelovanja, timskega dela 
 • Vodenje s cilji
 • Organizacija dela in delegiranje
 • Strategije in orodja reševanja konfliktov
 • Motivacija in podelitev priznanj
 • Razumevanje in uporaba poslovnega okolja pri nenehnem izboljševanju
 • Obvladovanje, kontrola in nenehno izboljševanje delovnega procesa
 • Vodja v vlogi zagotavljanja varnih delovnih pogojev
 • Uvajanje in učenje novih sodelavcev
 • Opolnomočenje in razvoj drugih
 • Prepričevanje in vpliv 
 • Sodobne prakse ravnanja z ljudmi pri delu
 • Redni letni razgovor
 • Fluktuacija in vodenje izhodnih razgovorov
 • Izbor sodelavcev – orodja, razgovori
 • Kompetence
 • Učenje in razvoj zaposlenih
 • Vpliv stresa, absentizma, fluktuacije in izgorevanja na delovnem mestu na uspešnost organizacije
 • Interno komuniciranje z zaposlenimi
 • Izzivi HR pri upravljanju sprememb
 • Poslovni bonton kot del profesionalne identitete
 • Pogoji uspešnega komuniciranja
 • Komuniciranje s sodelavci,  svojci in z uporabniki 
 • Profesionalna identiteta in podoba
 • Veščine timskega dela
 • Upravljanje časa in organizacija dela
 • Strategije in orodja reševanja konfliktov
 • Mednarodna kulturna okolja
 • Upravljanje s stresom, izgorelostjo in gradnja psihološke odpornosti 
 • Kako ravnati kadar se podrejeni vede agresivno, zadržano…
 • Čustvena inteligenca na delovnem mestu
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Deeskalacijska komunikacijska orodja
 • Deeskalacijske tehnike
 • Uporaba ciljev pri izvajanju in spremljanju osebne učinkovitosti
 • Komunikacijska orodja v zdravstvenih ustanovah
 • Strategije sočutne komunikacije 
 • Motivacija in samo-motivacija
 • Razvoj komunikacijskih spretnosti, povratna informacija in zahtevni sogovorci
 • Priprava predstavitve in trening javnega nastopa
 • Razvoj in sodelovanje v timih
 • Tehnike asertivne komunikacije
 • Regulacija čustev – gumb za izhod iz sočutne izčrpanosti in izgorelosti na delovnem mestu

Usposabljanja, ki v manjšem delu temeljijo na teoriji in metodi predavanja, dopolnjujemo s t.i. metodo “Skills training”. ki temelji na akcijskem učenju.

Posameznik z opravljanjem potrebnih aktivnosti, izvajanjem zadolžitev izkazuje stopnjo ozaveščenosti razvitosti in izvajanja posamezne veščine, razumevanje pravilnosti/ustreznosti izvajanja posamezne veščine, izboljšuje stopnjo razvitosti in samokritičnost pri presojanju ustreznosti poznavanja in uporabe posamezne veščine pri izvajanju aktivnosti. V usposabljanja vključujemo različne scenarije, (vaja, igra vlog, reševanje problema), ki se osredotočajo na izbrano veščino, ki jo želimo izboljšati..

Omogočite sodelavcem razvoj danes, da bodo pripravljeni za jutri!

Pišite nam za podrobnejšo vsebino programov!