On-line usposabljanja tudi v projektu SPIN

Razmeram, v katerih smo se znašli, smo se uspešno prilagodili tudi v projektu SPIN 2019-2022. Usposabljanja smo namreč pričeli izvajati tudi preko spleta. Do sedaj smo v novembru uspešno zaključili tri, in sicer Upravljanje časa in samoorganizacija dela, Ali vem kako vplivam na druge in Povratna informacija. Pozitivni odzivi in povpraševanja po dodatnih temah nam dajejo močno spodbudo za naprej ter ideje za kreiranje novih vsebin. Prvi nas čakata že v naslednjem tednu. Posegali bosta na iskanje ravnovesja med delom in družino v času dela od doma in upravljanje s stresom. 

V partnerstvu SPIN Kohezijska regija Vzhodna Slovenija smo že konec oktobra presegli mejo 20.000 ur usposabljanj. Udeleženci programa so navdušeni nad pristopom predavateljev na delavnicah, ki posegajo  predvsem na področja upravljanja kariere, podjetništva, tujih jezikov, računalništva, vodenja, mentorstva, socialnih kompetenc in stroke.