Storitve

Ponudba storitev Racio razvoj HR&M Consulting omogoča učinkovitejše izvajanje posameznih kadrovskih aktivnosti. Nudimo pomoč pri zgolj posameznih aktivnostih ali znanje in orodja povežemo v dolgoročno razvojno HR podporo organizacijam.

Koristi za naročnika:

  • Specializirano znanje, ko ga naročnik potrebuje
  • Izkušnje in praksa iz različnih dejavnosti
  • Prepoznavanje in priprava ukrepov prilagojeno potrebam in razvojni fazi naročnika
  • Moč bogate mreže strokovnjakov
  • Stroškovna učinkovitost

Psihološko profiliranje

V prožnih in na dodano vrednost usmerjenih organizacijah postaja ključna strateška prednost pravilen izbor zaposlenih.

Kompetence

Hitrost uresničevanja poslovne strategije je odvisna od zmogljivosti zaposlenih.

Coaching

Konzultacijski pogovori z vodji ali ključnimi kadri - coaching so namenjeni podpori in reševanju izzivov pri vodenju sodelavcev ali organizacijski vlogi posameznika.

Raziskave organizacijskega okolja

Delovno organizacijo razumemo kot dinamičen, vselej spreminjajoč se ustroj velikega števila med seboj nerazdružljivo povezanih in soodvisnih delov.

Usposabljanja, delavnice, treningi

Razvoj kompetenc učinkovito podpiramo z vrsto programov usposabljanja, delavnic ter drugih oblik skupinskega razvoja.

Uvajanje, mentorstvo in prenos znanj

Procesi uvajanja, mentorstva, prenosa znanja spadajo med vse pomembnejše procese, ki se soočajo z izzivi različnosti generacij, medgeneracijskega sodelovanja, izzivi zadržanja in fluktuacije.

Outsourcing kadrovske funkcije

Za podjetja, ki nimajo svoje kadrovske funkcije ali želijo te aktivnosti prepustiti zunanjemu partnerju nudimo pomoč pri izvajanju aktivnostih povezanih tako s kadrovsko administracijo kot razvojem kadrov.

HR strategija in procesi

Upravljanje s človeškimi viri pomeni enega izmed temeljev infrastrukture podjetja, od katere je odvisno uresničevanje zastavljene poslovne strategije organizacije.

Začnite spremembe v sodelovanju z nami!

Zaupajte nam vaš izziv