Partnerstva in sodelovanja

Naša mreža

V naši mreži sodelujemo z domačimi in tujimi svetovalnimi in izobraževalnimi organizacijami. Razvijamo skupne projekte, izobražujemo v poslovnih šolah in soizvajamo primerjalne raziskave ter druge projekte.

 • Organizacijska energija 2018, partner pri izvedbi nacionalnega projekta – Inštitut Sofos
   http://organizacijska-energija.si/
 • Šola vitke proizvodnje, predavatelj – SIQ
  https://www.siq.si/
 • Orodje za presojo potenciala PEP – Insyst Master Data Establishement
  https://www.imde.net/
 • Raziskava organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih OCS, partner pri izvedbi projekta – Orvi consultus
  http://accelerationbusinesscity.com/
 • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, mag. Alenka Brod je višji predavatelj v magistrskih programihVodenje in kakovost v izobraževanju in Management znanja ter  dodiplomskem programu Ekonomija v sodobni družbi
  https://mfdps.si/
 • Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola Celje – mag. Alenka Brod je predavateljica v programu Organizator socialne mreže
  http://1291.gvs.arnes.si/

Člani v zbornicah in združenjih

Sodelujemo

 • Banka Slovenije
 • Bernardin Group
 • BSH hišni aparati
 • Cablex Mežica
 • Cablex Plastik
 • Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik
 • CSD Severne Primorske
 • Dravske elektrarne Maribor
 • Elektro Celje
 • Emo orodjarna
 • Ema
 • Eti Elektroelement
 • Eti Proplast
 • Gorenje
 • Hermi
 • Hotel Delfin
 • Holding Slovenske elektrarne
 • Istrabenz Turizem
 • Knjižnica Domžale
 • Knjižnica Nova Gorica
 • Kobilarna Lipica
 • Količevo karton
 • Kovintrade
 • Ministrstvo za obrambo RS
 • Nepremičnine Celje  
 • Noži Ravne 
 • NIEROS Metal 
 • Papirnica Vevče
 • Pegazov dom
 • Pivovarna Union
 • Pivovarna Laško
 • Plastika Skaza
 • Premogovnik Velenje
 • Prva osebna zavarovalnica
 • Radenska
 • Rimske Terme 
 • SID Prva kreditna zavarovalnica 
 • SIP Šempeter
 • Slorest
 • Snaga Maribor
 • SNG Nova Gorica 
 • SIQ Ljubljana
 • Splošna bolnišnica Celje
 • Štore Steel
 • Trimo
 • Turizem Kras
 • Unior
 • UE Koper
 • VO-KA Celje, Ljubljana, Nova Gorica
 • Zdravstveni dom Črnomelj 
 • Zdravstveni dom Izola
 • Zdravstveni dom Koper
 • Zdravstveni dom Logatec
 • Zdravstveni dom Nova Gorica
 • Zdravstveni dom Zagorje