SPIN – učinkovita rešitev za ohranjanje zaposljivosti

V sredo, 14. oktobra 2020 je v Velenju potekala druga novinarska konferenca projekta SPIN »Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe v letih 2019–2022«.

SPIN se je v času širjenja novega korona virusa izkazal kot učinkovita rešitev za ohranjanje zaposlitve ali hitrejše prehajanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v novo zaposlitev na trgu dela. Z usposabljanji udeleženci razvijajo veščine in tehnike za boljšo pripravljenost na spremembe, s katerimi se spoprijemajo na delovnim mestih ter razvijajo kompetence prihodnosti, ki jih potrebujejo pri delu in nadaljnjih kariernih izzivih.

Konferenco je vodil mag. Franci Kotnik, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice in predstavnik delodajalcev. Dr. Selma Filipančič Jenko, vodja projekta, je predstavila dosedanje izkušnje, dosežene rezultate in učinke projekta SPIN na širše okolje. Na konferenci so dobre prakse projekta v obliki e-prispevkov predstavili tudi predstavniki projektnih partnerjev, Zavoda RS za zaposlovanje, posameznih delodajalcev in udeležencev.

V projekt SPIN–KRVS je vključenih več kot 1200 zaposlenih, ki so bili ob vstopu v projekt pred izgubo zaposlitve, od tega je 981 oseb že dobilo celostno podporo pri aktivnostih razvoja kariere z izdelanim individualnim kariernim načrtom, 555 oseb pa zaključilo usposabljanja (delno ali v celoti – minimum je 16 ur usposabljanj, maksimum pa 100 ur).

V mesecu oktobru 2020 bomo v projektnem partnerstvu že presegli projektni minimum – 20.480 opravljenih ur usposabljanj, ki je bil predviden za izvajanje usposabljanj SPIN do konca junija 2022. V preteklem mesecu je bila odobrena tudi izvedba e-usposabljanj, zato se bodo prihodnje aktivnosti izvajale v živo in/ali online, glede na potrebe ciljne skupine in sprejetih ukrepov na nacionalni ravni glede preprečitve širjenja novega korona virusa.

Posnetek video objave direktorice Alenke Brod je na voljo na omrežju LinkedIN.