Novo v ponudbi – razvoj zaposlenih na daljavo

Ob upoštevanju navodil omejevanja stikov in dejstvu, da veliko zaposlenih dela na daljavo, smo se odločili za izvedbo krajših, dvournih webinarjev. So eno izmed orodij, ki sodelavcem omogočajo ohranjanje stika z delovnim okoljem, dajejo občutek povezanosti in dvigujejo nivo usposobljenosti, ne glede na to, kje opravljajo delovne naloge.

Za vodje, sodelavce v kadrovski službi in ostale zaposlene smo pripravili naslednje vsebine:  

 • Povratna informacija
 • Ohranjanje povezanosti in izzivi dela na daljavo
 • Upravljanje časa, določanje prioritet in aktivnosti
 • Učinkovit mentor
 • Učinkovitost pisne komunikacije
 • Poslovni bonton kot del profesionalne identitete
 • Razumevanje kompetenc za vodje
 • Prožnost in odpornost zaposlenih in organizacije kot odgovor na prihajajočo negotovost
 • Zakaj ne zgolj informirati ampak predvsem komunicirati
 • Vzpostavljanje pripravljenosti za spremembe
 • Sprejemanje odločitev v negotovih razmerah
 • Upravljanje s konflikti v času povečanih napetosti

 

Webinarje tudi prilagodimo oz. nadgradimo z dodatnimi vsebinami. 


Zaupajte nam vaše izzive!