Iščete nove izzive na vaši karierni poti?

Za podjetje VIPAP VIDEM KRŠKO iščemo kandidate oz. kandidatke za delovno mesto DIREKTOR LOGISTIKE. 

Začetki podjetja segajo v leto 1939. Danes je VIPAP največji proizvajalec papirja v Sloveniji ter vodilni proizvajalec časopisnega papirja v JV Evropi, ki dodano vrednost ustvarja s pomočjo dovršenih tehnoloških procesov pri proizvodnji vlaknin in papirja, z zagotavljanjem celovitih in kakovostnih rešitev za svoje uporabnike ter delovanjem v sožitju z naravnim in širšim družbenim okoljem. Strategija in vizija družbe je nadaljnja krepitev položaja vodilnega proizvajalca časopisnih, grafičnih in ovojno embalažnih papirjev na trgih JV Evrope ter ohranjanje ustreznega deleža v državah Evropske unije.

Delovno mesto obsega: 

 • vodenje, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela Področja logistike (nabava, planiranje, skladiščenje, odprema),
 • pripravljanje strategije družbe s področja logistike in izvajanje le‐te,
 • pripravljanje analiz, poročil, strokovnih podlag in informacij s področja dela za potrebe družbe in zunanje
  uporabnike,
 • spremljanje zakonodaje in drugih predpisov, ki vplivajo na izvedbo procesa dela in poslovanje družbe in
  priprava predlogov uvajanja sprememb,
 • prenos znanja in uvajanje novih sodelavcev,
 • spremljanje uspešnosti dela sodelavcev in skrb za motiviranje in razvoj sodelavcev,
 • razvijanje novih metod, tehnik in postopkov dela,
 • pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov,
 • varno opravljanje dela, izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,
 • druga dela in naloge po navodilih delodajalca in/ali nadrejenega.

Od kandidatov se pričakuje:

 • visokošolsko strokovno izobrazbo ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja), zaželena smer logistika,
 • znanje s področja strateške nabave,
 • odlična usposobljenost glede uporabe programskih orodij za delo z orodji MS Office,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • višja raven znanja tujega jezika – C1,
 • delovne izkušnje s področja dela 24 mesecev,
 • nekaznovanost – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo,
 • delovno razmerje in socialno varnost, javni promet, premoženje ali okolje, prostor in naravne dobrine
  (potrebna predložitev potrdila o nekaznovanosti),
 • vodstvene sposobnosti, komunikativnost in samoiniciativnost,
 • organizacijske sposobnosti,
 • zmožnost reševanja konfliktnih situacij in pogajalske sposobnosti,
 • sposobnost strateškega razmišljanja,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja,
 • sposobnost dela v timu, timska in razvojna naravnanost, smisel za delo z ljudmi,
 • želena so znanja s področja planiranja proizvodnje.

Podjetje nudi zaposlitev na vodilnem delovnem mestu za nedoločen čas, s poskusnim delom 5 mesecev, odgovorno delo in možnost osebnega razvoja, samostojnost in dinamično delo.

V kolikor ustrezate razpisanim pogojem in se prepoznate v opisanem delovnem mestu, vas vabimo, da nam
pošljete vlogo z življenjepisom ter podrobnim opisom dosedanjih delovnih izkušenj na elektronski naslov:
info@raciorazvoj‐hrm.si ali po pošti na naslov: Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje (s
pripisom »prijava Direktor logistike«), najkasneje do vključno 5. 6. 2020.