Krepitev sodelovanja v času oddaljenega dela – soočanje z novimi izzivi

Čeprav delo na daljavo in delo na domu nista novost, je trenutna situacija postavila njune okvire v druge dimenzije. Tehnologija omogoča marsikaj, vendar odnose vzpostavljamo ljudje. 

Vodje, člani timov in vsi, ki v tem okolju sodelujejo. Kako voditi, usmerjati in sodelovati v tem okolju, kako vzpostavljati stik in ohranjati povezanost v realnosti, ki nam omejuje stike. Kateri so novi izzivi, s katerimi se srečujemo, je nekaj vprašanj, na katere je odgovorila Alenka Brod na webinarju Krepitev  sodelovanja v času oddaljenega dela, ki je bil izveden 20. aprila 2020 v sodelovanju z Zbornico poslovno storitvenih dejavnosti pri GZS.