SPIN kot korak k omilitvi posledic epidemije koronavirusa

Situacija, v kateri smo se znašli zaradi epidemije virusa Covid-19, pred nas postavlja vrsto novih izzivov, s katerimi do zdaj še nismo bili soočeni. Morda ste se tudi vi znašli v situaciji, ko ste morali uporabiti ukrep čakanja na delo. Za del sodelavcev bomo lahko hitro priskrbeli delo, za del pa verjetno tudi po umiritvi najhujšega še nekaj časa ne.  

Ob tem se sodelavci kot tudi odgovorne osebe pojavljamo v različnih stiskah: socialni, ekonomski in tudi  psihološki. Vseh naenkrat ne moremo odpraviti, lahko morda sprejmemo tudi katere od ukrepov, ki bodo pomagali posledice omiliti.

Eno od možnosti vidimo tudi v okviru projekta SPIN, ki ga izvajamo že od lanskega leta. Prvenstveno je izhajal iz situacije, ko zgolj nekateri zaradi poslovnih ali drugih razlogov nimajo dela. Je pa tudi epidemija sprememba, na katero nismo mogli vplivati, zahteva pa veliko prilagajanja gospodarskih subjektov na tržne razmere (zastoji v nabavnem procesu, padec v prodaji, začasna nezmožnost zagotavljanja dela idr.).

Z navedenim programom želimo omiliti posledice ukrepa čakanja na delo z obeh strani, delodajalcev in zaposlenih. Podjetja se soočate s težavami v poslovanju, zaradi česar v trenutni situaciji ne bo možno vsem zagotavljati dela. Ostaja pa zavedanje, da želite zadržati ljudi, v katerih razvoj ste v zadnjih letih veliko vlagali, ter da boste v prihodnje zaradi demografskih trendov v Sloveniji težje okrepili svoj kolektiv z ustrezno delovno silo.

Razumeti je potrebno tudi vaše sodelavce, ki se soočajo z občutkom negotove prihodnosti, preživljajo naporno in stresno obdobje, ko je v osnovi ogrožena njihova materialna eksistenca. Vsakršna komunikacija med obema stranema, vključenost ter aktivacija zaposlenih je nujna za ohranitev do sedaj zgrajenega zaupanja in  doseganja organizacijskih ciljev v prihodnje.

Svetovalci s področja človeških virov zato opozarjamo na pomembnost ohranjanja povezanosti med vsemi deležniki, ki ga lahko delno dosežete s programom SPIN brez dodatnih finančnih obremenitev za vašo organizacijo.

V kolikor menite, da bi morda tudi s tem lahko omilili nastale posledice, vam predlagamo da stopite v stik z nami (tel/email) in skupaj vidimo, kakšna je možnost za uporabo projekta v vaši organizaciji.