Vodja in vitka proizvodnja v sklopu Šole vitke proizvodnje, 6. maj 2020

Mag. Alenka Brod je izvajalka modula Vodja in vitka proizvodnja v Šoli vitke proizvodnje. V modulu se bodo udeleženci seznanili z različnostjo in medsebojno prepletenostjo vlog vodje ter z orodji in pristopi vodenja zaposlenih. Skozi praktične vaje bodo pridobili vpogled v lastni stil vodenja in potrebne kompetence za učinkovito izvajanje vloge vodje, izdelali zasnovo kompetenčnega profila vodij v proizvodnji (vodja, delovodja …) ter izdelali mini razvojni načrt. Več informacij o vsebini, programu usposabljanja in možnosti prijave v spomladanskem terminu kliknite SIQ Ljubljana.