Projekt SPIN 2019-2022 – nova priložnost za sofinanciranje razvoja zaposlenih oseb

Ali se v podjetju, kjer ste zaposleni, soočate s spremembami tehnologije, procesov, proizvodov in strategij poslovanja, za kar potrebujete nova znanja in kompetence, da razvijate kariero in ohranjate zaposljivost? Ponujamo vam celovito brezplačno podporo na nadaljnji karierni poti s pridobivanjem dodatnih znanj in razvojem kompetenc. CIlj aktivnosti je učinkovitejši prehod na nova delovna mesta oz. za ohranjanje zaposljivosti na istem DM s spremenjenim opisom delovnih nalog.

Namen projekta SPIN 2019-2022 Pripravljeni na spremembe je vzpodbuditi posameznika k učinkovitemu upravljanju njegove kariere. Projekt je v osnovi usmerjen na zaposlene pred iztekom delovnega razmerja k minimiziranju časa prehoda v novo zaposlitev. Podjetja in organizacije javnega sektorja pa lahko svoje sodelavce vključijo tudi zaradi potrebe po razvoju zaradi organizacijskih sprememb s ciljem ohranitve zaposlitve.

Pregled možnih vsebin usposabljanj: SPIN seznam usposabljanj

Posebnost SPIN je, da celotno upravljanje z dokumentacijo (napovedovanje, poročanje, …) do pristojnega sklada prevzamemo partnerji. Kazalniki se spremljajo na ravni posameznih vključenih oseb, kar pomeni, da denarna sredstva ne zapadejo v shemo de minimis.

Program financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti.

Za podrobnejše informacije o možnostih sodelovanja  nas kontaktirajte!