Z razvojem socialnih kompetenc do zadovoljnih sodelavcev in uporabnikov

V jesenskem času med drugim izvajamo usposabljanja za zaposlene v domovih za starejše. Vanje se vključujejo tudi partnerji projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov AS (Aktivno staranje). Na delavnicah se predvsem osredotočamo na razvoj veščin vodenja in trening komunikacije. Ustanove, ki izvajajo aktivnosti povezane z oskrbo starejših in zagotavljajo zdravstvene storitve, so namreč odvisne od učinkovitega prenosa informacij med sodelavci in uporabniki storitev. Od vodij pa poleg običajno pričakovane poslovne etike in učinkovitosti zahtevajo še visoko moralno in etično držo ter nadpovprečno razvite socialne veščine.