Projekt Mladi 2021/2022, OŠ Lava (Celje)

V novembru 2021 smo se vrnili nazaj v osnovnošolske klopi. Povabljeni smo bili na OŠ Lava. Za učence smo izvedli delavnico na temo podjetnosti. Šola namreč sodeluje v projektu Mladi 2021/2022, ki ga financira agencija SPIRIT.

S projektom se želi: 

• zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti…;
• oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
• spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
• zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

Vir: OŠ Lava