Aktiven in raznolik junij v projektu SPIN Pripravljeni na spremembe 2019-2022

V zadnjem mesecu smo v projektu SPIN Pripravljeni na spremembe 2019-2022 uspešno izvedli 12 usposabljanj. Poleg komunikacije in vodenja smo preko sodelovanja z zunanjimi izvajalci razvijali še marketinške in računalniške kompetence. Nadgradili smo znanja excela in sodobnih prodajnih pristopov. Vzporedno so tekle še nove vključitve v projekt z uvodnimi delavnicami in individualnim svetovanjem.

S pozitivnimi odzivi udeležencev pričakujemo aktivno jesen in še zadnje leto izvajanja SPIN delavnic.