Razvoj kompetenc v aktualnih projektih

Tudi v maju nadaljujemo z usposabljanji v dveh pomembnih projektih. 

V SPINU smo izvedli delavnici za razvoj mentorskih veščin in uspešno upravljanje s konflikti, v Kompetenčnem centru AS (aktivno staranje) pa smo v Domu starejših občanov Kočevje obravnavali upravljanje stresa, izgorelost in gradnjo psihološke prožnosti. 

Še vedno prilagajamo način izvedbe, na daljavo ali na izbrani lokaciji.