Sodelovanje v projektu MUNERA 3

V triletnem obdobju do leta 2022 se bodo na 86-tih šolah po Sloveniji izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj je izboljšanje njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja ter delovanja v sodobni družbi.

Tokrat smo na srečanju v okviru projekta s koordinatorji partnerskih šol vzhod (biotehnika) govorili o spremembah na trgu dela, trendih in nastajajočih poklicih ter sodelovanju z gospodarstvom.