Usposabljanja v projektu SPIN dosegla nov mejnik

Projekt SPIN (Vzhodna kohezijska regija), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, vključenim osebam brezplačno omogoča dva sklopa aktivnosti (razvoj kariere in kompetenc).  Ključen je razvoj znanj in veščin, kjer so osebe deležne do 100 ur brezplačnih usposabljanj za povečanje zaposljivosti na trgu dela.

Na ravni partnerstva smo do konca leta 2021 opravili že 61.851 ur usposabljanj. Izvajanje projektnih aktivnosti poteka pod trenutno veljavnimi pogoji, povezanimi z namenom preprečevanja širjenja okužb. Usposabljanja potekajo tako v fizični obliki kot na daljavo.