SPIN prilagaja način izvajanja aktivnosti

Tudi projekt SPIN Pripravljeni na spremembe 2019-2022 se prilagaja stanju, s katerim se soočamo že več kot leto dni. Poleg že ustaljenega prenosa aktivnosti na splet, je sedaj omogočena udeležba tudi tistim, ki nimajo računalniške opreme. Rešitev, ki jo pridno koristijo podjetja na poti organizacijskih sprememb, je spremljanje delavnic ob projekciji. Takšen način omogoča, da del udeležencev sodeluje on-line, drugi del pa delavnico spremlja v učilnici.