Uspešno zaključena usposabljanja v decembru

Do božičnih praznikov sta Alenka Brod in Jernej Jelenko izvedla za SPIN udeležence še tri on-line usposabljanja za razvoj odličnosti pri delu in krepitev komunikacijskih kompetenc. 3 oz. 4 urna usposabljanja so si sledila v naslednjem zaporedju: 

  • Poslovni bonton kot del profesionalne identitete,
  • Kako do znosnih in produktivnih sestankov, 
  • Potreba po popolnosti na delovnem mestu in doživljanje krivde v času COVID-19.

Nove vsebine za zaposlene v gospodarstvu in javnem sektorju so že v pripravi…