Vodenje v času organizacijskih sprememb tudi v programu SPIN 2019/2022

Udeleženci v projektu SPIN se dodatno izpopolnjujejo na področju vodstvenih kompetenc, ki so še posebej pomembne, ko se podjetja soočajo z organizacijskimi spremembami. V 25 urnem programu se osredotočamo na naloge vodij in orodja vodenja, komunikacijo in prenos informacij, delegiranje, upravljanje s konflikti in spodbujanje sodelavcev. Od junija do konca novembra usposabljanja potekajo v enem izmed celjskih trgovinskih podjetij, zaradi COVID19 v manjših skupinah skladno s smernicami za varovanje zdravja.