WEBINAR: REDNI LETNI POGOVOR – VEŠČINA SODOBNIH VODIJ

Izhajajoč iz imena, se redni letni pogovori izvajajo redno v enakih časovnih obdobjih, običajno enkrat letno,  v večini organizacij v prvih mesecih novega leta. 

V pogovoru si vodja in zaposleni izmenjata razmišljanja o njegovem preteklem in sedanjem delu, pričakovanjih, načrtih in željah, o možnem napredovanju ter osebnem  razvoju. Sočasno se pogovorita tudi o pričakovanjih, ki jih ima vodja do podrejenega, njegovega ravnanja ter vloge v organizaciji. 

Ali gre lahko kaj narobe?
Če vodja na pogovor ni pripravljen oz. ustrezno usposobljen, ga lahko sama izvedba skrbi. S slabo izvedenimi letnimi pogovori lahko celo izgublja avtoriteto, namesto da bi jo gradil.  Morda se boji, da bi se moral pogovarjati o nepriljubljenih temah, ali se soočiti s sodelavci, za katere pričakuje, da bodo neprijetni. Na plano lahko pridejo celo stare zamere, nerešeni konflikti. Tako se mnogi vodje celo izogibajo pogovorom ali pa jih opravijo le z nekaterimi podrejenimi. 

Kaj vprašati? Kako povedati? 
Tekom pogovora gre zgolj za povzemanje različnih vidikov sodelavčevega dela, ta zanje ne sme slišati prvič. Potrebno je imeti celovito sliko, vključiti tudi pretekle dogodke, ne govoriti zgolj o tistih zadnjih dni.  Uporabljati primere. Dajati nasvete. Izpostaviti pričakovanja (cilje) in načine njihovega spremljanja. Obrazložiti kriterije ocenjevanja. Aktivno poslušati. Sprejeti povratno informacijo, ki krepi občutek zaposlenega, da je njegovo mnenje slišano…. 

To je zgolj nekaj usmeritev iz zakladnice nasvetov za učinkovito izvedbo rednih letnih pogovorov, ostale bomo delili na webinarju REDNI LETNI POGOVOR – VEŠČINA SODOBNIH VODIJ, ki bo potekal v četrtek, 18. januarja od 13.00 do 14.30 ure v aplikaciji Zoom.

Kotizacija: 50 EUR + DDV.

Prijave sprejemamo do torka, 16. januarja 2024 na e-mail naslov: info@raciorazvoj-hrm.si.