PODPORA SODELAVCEM NA PREHODU V DIGITALNO, TRAJNOSTNO IN ZELENO TRANSFORMACIJO

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

ORGANIZIRA  SPLETNO DELAVNICO:

PODPORA SODELAVCEM NA PREHODU V DIGITALNO, TRAJNOSTNO

IN ZELENO TRANSFORMACIJO

v sredo, 17.5.2023, ob 8.30

preko spletne aplikacije

 

Delavnica je namenjena osnovnemu razumevanju ovir in odporov do sprememb in ozaveščanju glede nujnih korakov pri transformaciji organizacije. Namenjena je vsem, ki sodelujejo v preobrazbah ali na področju digitalne, trajnostne ali zelene transformacije.

Vsebina:

  • Komuniciranje in ustvarjanje nuje za transformacijo
  • Ali vsi razumemo, na kakšno pot se podaja organizacija
  • Vloga vodij in ključnih nosilcev sprememb v organizaciji
  • Vloga sodelavcev v procesih transformacije
  • Podpora sodelavcem pri razvoju kompetenc in spremembi procesov dela

Izvajalka: Mag. Alenka Leskovšek, direktorica in lastnica Racio razvoj HR&M consulting.

Udeležba je brezplačna za vse udeležence, število udeležencev je omejeno. Spletna delavnica bo trajala 2 uri.

Prijave OOZ Celje zbira preko povezave: https://forms.gle/cBB6vDuoZv3cZQUJ8

do vključno torka, 16.05.2023 oziroma do zasedbe mest.

Vljudno vabljeni k udeležbi.