OBRATNO MENTORSTVO V ZDRAVSTVU: NOV TIP MEDGENERACIJSKEGA ODNOSA

24. novembra je na Bledu v okviru Sekcije medicinskih sester v managementu potekal strokovni posvet Glejmo v prihodnost, včeraj je že zgodovina. S prispevkom o obratnem mentorstvu je na izobraževalnem dogodku z več kot 200 udeleženci sodeloval tudi Jernej Jelenko. Povzetek, objavljen v zborniku Sekcije, je dostopen spodaj. 

Vir: spletna stran in facebook Sekcije medicinskih sester v managementu, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.