PROJEKT SPIN PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022

Z 31. oktobrom 2022 se je zaključil še eden od uspešnih programov – SPIN – za razvoj kompetenc posameznikov, ki ga je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS izvajal v obdobju 2018–2022. 

V program je bilo vključenih 3.511 oseb, 2.821 pa tudi v različna usposabljanja. Skupaj so opravili več kot 105.000 ur usposabljanj za razvoj kompetenc. Program pa je pripomogel k temu, da je 3.013 posameznikov ohranilo zaposlitev ali prešlo v novo zaposlitev.

V sklopu programa SPIN se je z dvema projektnima partnerstvoma izvajalo aktivnosti, namenjene tistim, ki so ali prejeli redno odpoved zaposlitve s strani delodajalca, ali so bili zaposleni za določen čas ali je bila zaposlitev ogrožena zaradi organizacijskih ali tehnoloških sprememb poslovnega procesa in so potrebovali dodatna znanja ter kompetence za ohranitev zaposlitve ali učinkovitejši nastop na trgu dela.

Ponosni smo, da smo bili del partnerstva Vzhodne kohezijske regije, kjer smo dosegli:  

  • 1945 oseb vključenih, 
  • 1660 oseb vključenih v usposabljanja,
  • 1758 oseb z ohranjeno zaposlitvijo.