Dodatna kvalifikacija – rezultat KOC Vodarstvo zaživel tudi v praksi

Konec novembra so v JP Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik začeli z novim usposabljanjem za bodoče vzdrževalce/ke čistilnih naprav. Udeležuje se ga 20 kandidatov iz 12 podjetij, pretežno s področja komunale in industrije, pa tudi iz lokalnih skupnosti. Usposabljanje bo vključevalo 9 srečanj, od tega bo del o komunikaciji, reševanju konfliktov in sodelovanju izvedlo naše podjetje. Kandidati bodo po uspešno opravljenem ustnem izpitu pridobili potrdilo dodatne kvalifikacije s strani Centra za poklicno izobraževanje. Več informacij na spletni strani CČN Domžale-Kamnik