Trajni rezultati povezovanja organizacij v Kompetenčne centre za razvoj kadrov

Od marca 2017 do konca leta 2018 smo sodelovali kot kadrovski partner v Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v vodarstvu (KOCKVA). Na ravni partnerstva 22-ih podjetij sta se pripravljali tudi dve dodatni kvalifikaciji za formalno izobraževanje strokovnih profilov. Alenka Brod bo v okviru sekcije Kadri na 28. letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost predstavila dodatne kvalifikacije – njihovo pripravo, postopek potrjevanja in trajne učinke na ravni panoge. 

Več informacij o programu in možnosti prijave na internetni strani SZKO.