Vodja in vitka proizvodnja v sklopu Šole vitke proizvodnje

Mag. Alenka Brod je izvajalka modula Vodja in vitka proizvodnja v Šoli vitke proizvodnje.

V moduli se bodo udeleženci seznanili z različnostjo in medsebojno prepletenostjo vlog vodje ter z orodji in pristopi vodenja zaposlenih. Skozi praktične vaje bodo pridobili vpogled v lastni stil vodenja in potrebne kompetence za učinkovito izvajanje vloge vodje, izdelali zasnovo kompetenčnega profila vodij v proizvodnji (vodja, delovodja …) ter izdelali mini razvojni načrt.

Več informacij o vsebini, programu usposabljanja in možnosti prijave v jeseni 2019 kliknite SIQ Ljubljana