Varstvo osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Splošno

Podjetje RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o., spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri izvajanju naših aktivnosti zavezani k  spoštovanju etičnih kodeksov stroke in stanovskih združenj ter k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas in kako jih uveljavljati.

Podjetje RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o., se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o., Lava 2B, 3000 Celje, info@raciorazvoj-hrm.si, (03) 42 87 632.

Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, se lahko na nas obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov info@raciorazvoj-hrm.si ali pokličite na telefonsko številko (03) 42 87 624.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.

3. Vrste osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih obdelujemo vključujejo:

 • splošne informacije o vas – kot je ime in priimek (vključno s predpono ali nazivom), spol, starost in datum rojstva;
 • kontaktne informacije – kot je službeni naslov, elektronski naslov, telefonska številka službenega telefona/faks številka, telefonska številka osebnega mobilnega telefona;
 • podatke o poklicu – kot so podatki o vaši izobrazbi, akademski naziv, poklicne kvalifikacije, zaposlitev/položaj/vloga, specializacija, službena ID, članstvo v nekaterih strokovnih organih;
 • tehnične informacije in informacije o interakciji – kot so:
  • informacije o napravi, ki jo uporabljate za interakcijo z nami, informacije o predhodnih interakcijah ali informacije o danih predstavitvah;
  • informacije o vaših kontaktnih preferencah za kontakt z vami ali vašem preferenčnem komunikacijskem kanalu;
  • podatke o času, ki ste ga porabili za interakcijo z nami, o lokaciji teh interakcij.

4. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Direktno trženje izdelkov in storitev sodelujočim v nagradnih igrah, naročnikom naših storitev, obstoječim kupcem in končnim kupcem.

Ime, priimek, delovno mesto, naziv organizacije in kontakt uporabljamo za pošiljanje e-novic z informacijami o produktih in storitvah (obveščanje o novostih, ugodnostih, nagradnih igrah in dogodkih), ki jih trži navedena družba.

Obdelava povratnih informacij za namene personaliziranega obveščanja

Povratne informacije, ki jih zbiramo na spletni strani, se zbirajo z namenom prilagoditve obveščanja posameznikovim preferencam. To so informacije o kontaktnih preferencah za kontakt z vami ali vašem preferenčnem komunikacijskem kanalu; podatke o času, ki ste ga porabili za interakcijo z nami in o lokaciji teh interakcij.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi s strokovnim obveščanjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

5. Uporabniki podatkov

Upravljavec se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke uporabljal izključno za strokovne namene oz. za namene strokovnega obveščanja in zbiranja povratnih informacij v družbi RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o., Lava 2B, 3000 Celje. Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o., Lava 2B, 3000 Celje., Slovenija

V skladu z relevantnimi predpisi o varstvu podatkov in zasebnosti bomo sprejeli ustrezne ukrepe, da zagotovimo, da vaši osebni podatki ostanejo zaščiteni in varni tudi v primeru, ko se prenašajo izven vaše matične države.

6. Podlage za uporabo osebnih podatkov

Podlage, na katerih uporabljamo vaše osebne podatke, so naslednje:

 • vaša izrecna privolitev – občasno vas bomo morda zaprosili za privolitev za uporabo vaših osebnih podatkov za enega ali več namenov. Oglejte si razdelek Vaše pravice za informacije o pravicah, ki jih imate, če obdelujemo vaše podatke na podlagi vaše privolitve;
 • ko je to potrebno za naše zakonite poslovne interese – uporaba vaših osebnih podatkov nam pomaga upravljati in izboljševati naše poslovanje ter zmanjševati motnje pri izvajanju storitev, ki vam jih lahko zagotavljamo. Prav tako nam uporaba vaših osebnih podatkov omogoča, da je naša komunikacija z vami bolj relevantna in prilagojena vam ter da je vaša izkušnja z našimi storitvami in izdelki učinkovita in uspešna. Zakoniti interesi lahko vključujejo:
  • omogočanje učinkovitega in uspešnega upravljanja in vodenja našega poslovanja;
  • ohranjanje skladnosti z našimi notranjimi postopki in politikami upravljanja razmerij s strankami;
  • nudenje aktualnih rešitev za interakcijo s strankami;
  • seznanjanje naših strank z dodatnimi informacijami in predstavitvami z namenom izboljšanja ponudbe naših storitev.

7. Obdobje hrambe

Vaši kontaktni podatki za namen obveščanja se obdelujejo do preklica.

8. Način varstva vaših podatkov

Podjetje RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o. se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo elektronskega obrazca. Podjetje RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o. bo storilo vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

9. Vaše pravice

Podjetje RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Odjava od strokovnega obveščanja o izdelkih
Če ne želite več biti obveščeni o izdelkih, ki jih trži podjetje RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o. in njene povezane družbe, nam to lahko javite na info@raciorazvoj-hrm.si ali pokličite na telefonsko številko (03) 42 87 624.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Podjetje RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o.:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo podjetje RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Podjetje RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

10. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri podjetju RACIO RAZVOJ HR&M Consulting d.o.o. in/ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Za stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pišite e-mail na naslov info@raciorazvoj-hrm.si ali pokličite na telefonsko številko (03) 42 87 624.

11. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.