On-boarding, mentorstvo in prenos znanj

Procesi uvajanja (Onboarding), mentorstva, prenosa znanja spadajo med vse pomembnejše procese, ki se soočajo z izzivi različnosti generacij, medgeneracijskega sodelovanja, izzivi zadržanja in fluktuacije.

Z naročniki sodelujemo pri pripravi programov uvajanja, izboru in usposabljanju mentorjev, identifikaciji ključnih znanj in vzpostavitvi procesov za njihov učinkovit prenos. Poseben poudarek dajemo vzpostavitvi sistema notranjih trenerjev, pomagamo razvijati interna usposabljanja in sodelujemo pri sistemu prenosa znanja.

Koristi za naročnika

  • Izgradnja ugleda in zagotavljanje nižje fluktuacije novih kadrov;
  • Zviševanje učinkovitosti novozaposlenih;
  • Izbor ustreznih orodij za učinkovito izvajanje in spremljanje ter evalvacijo mentorstva;
  • Večanje kakovosti programov usposabljanja za razvoj kompetenc mentorjev – izdelani so na ‘kožo’ organizacije;
  • Določitev kompetenc, mentorjev za učinkovito izvajanje mentorstva;
  • Pomoč pri izbiri ‘pravih mentorjev‘ znotraj organizacije;
  • Dolgoročno načrtovanje najprimernejše karierne poti za mentorirance;
  • Dvig kakovosti in racionalnost kadrovskih odločitev;
  • Optimizacija stroškov pri zaposlitvi novozaposlenih;
  • Zadržanje kadrov.

naj bodo nasledstva in ohranjanje znanja vaša strateška usmeritev!

Stopite z nami v stik