Usposabljanja, delavnice, treningi, teambuildingi

Razvoj kompetenc učinkovito podpiramo z vrsto programov usposabljanj, internih šol, delavnic ter drugih oblik skupinskega razvoja. Prednost naših usposabljanj in treningov je, da so vedno pripravljeni in prilagojeni posebej in skladno s konkretnimi željami, cilji in potrebami naročnika.

Poseben poudarek dajemo razvoju veščin voditeljstva, HRM, in veščinam medosebne učinkovitosti dela sodelavcev. Nudimo tudi možnost izbora vsebin v oblikovanje celostnih programov za različne skupine zaposlenih (Šola vodenja, Šola mentorstva, Obnovitev mentorskih veščin, Usposabljanje novozaposlenih…).

 

Izvajamo  tudi teambuildinge, ki so namenjeni predvsem krepitvi medsebojnega sodelovanja, spoznavanju zmogljivosti in učinkovitosti tako skupine kot celote kot njenih posameznih članov. Gre za set intervencij, ki preko različnih aktivnosti in izzivov povezuje člane skupine, jih umerjajo k skupnemu cilju in povečujejo predanost, vpetost ter zavezo k skupnim rešitvam. Predočeni z izzivi preko teambuilding aktivnosti tako posamezni člani skupine kakor skupina kot celota krepi medsebojno zaupanje in razumevanje.

Običajno so sestavljeni iz izobraževalnega dela in interaktivnega, ki sta zasnovana povsem odvisno od naročnikovih potreb in želja. Izvajamo tako indoor učilniške programe kot outdoor programe v naravi. Za naročnike lahko organiziramo celotni dogodek ali izvedemo zgolj teambuilding izkušnjo.

Vsebine

 • Vloga vodje, naloge, slogi in orodja vodenja 
 • Vloga in pomen učinkovitega vodenja v kriznih časih
 • Upravljanje sprememb
 • Upravljanje vs. vodenje
 • Čustvena inteligenca na delovnem mestu
 • Vodenje pripadnikov različnih generacij
 • Upravljanje delovne uspešnosti in razvoj sodelavcev
 • Čuječi vodja – obvladovanje stresa in izgradnja prožnosti – odgovor na izzive sodobnega vodenja
 • Poslovni bonton, javni nastop in neverbalna komunikacija kot del profesionalne identitete
 • Z odlično komunikacijo do odličnega vodenja
 • Razumevanje medsebojnih odnosov in spodbujanje sodelovanja, timskega dela 
 • Vodenje s cilji
 • Organizacija dela in delegiranje
 • Strategije in orodja reševanja konfliktov
 • Motivacija in podelitev priznanj
 • Razumevanje in uporaba poslovnega okolja pri nenehnem izboljševanju
 • Vodja v vlogi zagotavljanja varnih delovnih pogojev
 • Uvajanje in učenje novih sodelavcev
 • Opolnomočenje in razvoj drugih
 • Prepričevanje in vpliv 
 • Relacijske potrebe in napredne medosebne intervencije
 • Interna komunikacija in upravljanje sprememb
 • Odločnost – soočanje z dvomom in notranjo kritiko
 • Preudarno odzivanje/samoregulacija: najpogosteje spregledana lastnost vodje prihodnosti
 • Organizacijska kultura, klima in vloga vodij pri njihovem upravljanju
 • Redni letni pogovor – veščina sodobnih vodij
 • Sodobne prakse ravnanja z ljudmi pri delu
 • Redni letni razgovor
 • Fluktuacija in vodenje izhodnih razgovorov
 • Izbor sodelavcev – orodja, razgovori
 • Kompetence
 • Učenje in razvoj zaposlenih
 • Vpliv stresa, absentizma, fluktuacije in izgorevanja na delovnem mestu na uspešnost organizacije
 • Interno komuniciranje z zaposlenimi
 • Izzivi HR pri upravljanju sprememb
 • Ko zaposlitvenega razgovora ne izvaja kadrovik
 • Izzivi večgeneracijskih delovnih organizacij 
 • Kako pomembno je obdobje uvajanja za zadržanje novozaposlenih
 • Optimizacija selekcijskega postopka
 • Poslovni bonton kot del profesionalne identitete
 • Pogoji uspešnega komuniciranja
 • Komuniciranje s sodelavci,  svojci in z uporabniki 
 • Profesionalna identiteta in podoba
 • Veščine timskega dela
 • Upravljanje časa in organizacija dela
 • Strategije in orodja reševanja konfliktov
 • Mednarodna kulturna okolja
 • Upravljanje s stresom, izgorelostjo in gradnja psihološke odpornosti 
 • Kako ravnati kadar se podrejeni vede agresivno, zadržano…
 • Čustvena inteligenca na delovnem mestu
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Deeskalacijska komunikacijska orodja
 • Deeskalacijske tehnike
 • Uporaba ciljev pri izvajanju in spremljanju osebne učinkovitosti
 • Komunikacijska orodja v zdravstvenih ustanovah
 • Strategije sočutne komunikacije 
 • Motivacija in samo-motivacija
 • Razvoj komunikacijskih spretnosti, povratna informacija in zahtevni sogovorci
 • Priprava predstavitve in trening javnega nastopa
 • Razvoj in sodelovanje v timih
 • Tehnike asertivne komunikacije
 • Regulacija čustev – gumb za izhod iz sočutne izčrpanosti in izgorelosti na delovnem mestu
 • Vedenjska samokontrola – najpogosteje spregledana lastnost sodobnega zaposlenega
 • Kako do znosnih in produktivnih sestankov 
 • Povratna informacija
 • Ali vem kako vplivam na sodelavce
 • Mentor, ki ga ohranjamo v dobrem spominu 
 • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja 

Omogočite sodelavcem razvoj danes, da bodo pripravljeni za jutri!

Usposabljanja, ki v manjšem delu temeljijo na teoriji in metodi predavanja, dopolnjujemo s t.i. metodo “Skills training”. ki temelji na akcijskem učenju.

Posameznik z opravljanjem potrebnih aktivnosti, izvajanjem zadolžitev izkazuje stopnjo ozaveščenosti razvitosti in izvajanja posamezne veščine, razumevanje pravilnosti/ustreznosti izvajanja posamezne veščine, izboljšuje stopnjo razvitosti in samokritičnost pri presojanju ustreznosti poznavanja in uporabe posamezne veščine pri izvajanju aktivnosti. V usposabljanja vključujemo različne scenarije, (vaja, igra vlog, reševanje problema), ki se osredotočajo na izbrano veščino, ki jo želimo izboljšati.

Razvoj zaposlenih izvajamo tudi na daljavo v obliki webinarjev.

Pišite nam za podrobnejšo vsebino programov!