Sistemizacija delovnih mest, interni akti, pogodbe, obrazci

Pravilnik o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest je temelj organizacijskih procesov, saj z njim vzpostavljamo organiziranost podjetja/organizacije, opredeljujemo procese dela, delovna mesta, odgovornosti, ključne naloge in pogoje za njihovo zasedbo.  

 

Sistemizacija je podlaga številnim dejavnostim v organizaciji pri upravljanju človeških virov – od zaposlovanja, nagrajevanja, napredovanja, razvoja sodelavcev do sprememb in prenehanj zaposlitvenih razmerij. Poleg same prenove  opisov in oblikovanja metodologije za vrednotenje delovnih mest z naročniki sodelujemo pri pripravi vseh aktov za področje urejanja delovnih razmerij. Še posebej aktualno je področje nagrajevanja in napredovanja.

STORITVE 

 • Oblikovanje organiziranosti družbe in sistemizacija delovnih mest
 • Oblikovanje metodologije za opisovanje in vrednotenje delovnih mest
 • Priprava opisov delovnih mest
 • Vrednotenje delovnih mest in postavitev plačnega modela
 • Svetovanje pri vzpostavitvi modela delovne uspešnosti, modela napredovanja
 • Priprava internih aktov vezanih na izplačilo plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (nagrade, 13. plača, poslovna uspešnost, božičnica….)
 • Priprava kadrovskih dokumentov (pogodbe o zaposlitvi, odmere dopusta, napotnice…)
 • Priprava aktov s področja urejanja delovnih razmerij

KORISTI ZA NAROČNIKA

 • Skladnost sistemizacije z zakonodajo
 • Enakopravna podlaga za vrednotenje dela in nagrajevanje
 • Učinkovita metodologija za upravljanje sprememb v plačni politiki

Optimizirajte svoje poslovanje z ustrezno sistemizacijo delovnih mest in prilagojenimi akti ter obrazci.

Stopite v stik z nami za individualno svetovanje še danes!