Psihološko profiliranje

V prožnih in na dodano vrednost usmerjenih organizacijah postaja ključna strateška prednost pravilen izbor zaposlenih. Pravilen in učinkovit izbor kandidata lahko predstavlja le skladnost osebnostne strukture, sposobnosti in kompetenc z zahtevami delovnega mesta. Tovrstno skladnost lahko zagotovimo s pomočjo procesa, ki ga imenujemo psihološko profiliranje.

Gre za selektivni postopek izbire kandidata za zaposlitev ali napredovanje, s pomočjo katerega se ugotavlja primernost slednjega, identificira ključne kadre in potencial zaposlenih.

Na podlagi rezultatov analize izvedenega selekcijskega postopka podamo enoznačen in nedvoumen ter strokovno utemeljen odgovor glede skladnosti z zahtevami naročnika.

Psihološko profiliranje se uporablja za več namenov:

  • selekcijo ob zaposlovanju (pripravi se celovita ocena osebnostnih lastnosti in sposobnosti kandidatov),
  • načrtovanje razvoja zaposlenih (osredotočimo se na posameznikove močne in šibke točke iz vidika osebnostnega profila, ocene kompetenc ter na tej podlagi pripravimo podlage za osebni razvoj),
  • priprava sistema nasledstev,
  • identificiranje ključnih kadrov in/ali talentov v organizaciji.

Sestava psihološkega profiliranja

Psihološko profiliranje se sestoji iz psihometričnega testiranja in poglobljenega psihološkega/zaposlitvenega razgovora. Glede na oblikovan model kompetenc potrebnih za učinkovito opravljanje dela na prostem delovnem mestu se oblikuje baterija testov, ki jih posameznik izpolni. Testi predstavljajo osnovno napovedno vrednost sposobnosti kandidata in predstavljajo temeljno izhodišče za poglobljen psihološki/zaposlitveni razgovor. Nabor psiho/sociometričnih testov, ki jih uporabljamo nam podajo kakovostno povratno informacijo o osebnosti, vrednotah, načinu delovanja, kompetencah in kariernih orientacijah posameznika. Ob identifikaciji primernosti kandidatov, ključnih kadrov, njihovega potenciala lahko njihov razvoj v nadaljevanju ciljno usmerjamo in sooblikujemo učinkovito izvajanje njihove vloge. S tem vplivamo tudi na učinkovitost vlaganja investicij v razvoj.

Koristi za naročnika

  • Pridobitev objektivne ocene o lastnostih in potencialu kandidatov ali sodelavcev;
  • Primerjava z najboljšimi v poklicni skupini (benchmarking);
  • Pomoč sodelavcem pri učinkovitejšem prepoznavanju in izrabi lastnih potencialov;
  • Podlaga za dolgoročno načrtovanje razvoja sodelavcev in vzgoje naslednikov;
  • Ugotavljanje potreb po razvoju kompetence sodelavcev;
  • Nižanje stroškov neučinkovitega izbora.

V Racio razvoj HR&M Consulting zagotavljamo celovito in zaokroženo storitev. Glede na specifične zahteve in pričakovanja naročnikov omogočamo izvedbo testiranj večje skupine sodelavcev, kot tudi enkratnih/občasnih testiranj. Storitev vključuje sodelovanje pri izboru ciljne skupine, izbora testov, komunikacijo z udeleženci, izvedbe testiranja in razvojnih razgovorov, izdelave poročil in podajanja povratnih informacij, načrtovanja ukrepov izboljšav. Aktivnosti lahko nadgradimo tudi s programi usposabljanja ali coachingom.

Investicija v učinkovit izbor se hitro povrne!

Pišite nam za ponudbo!