Psihološka podpora zaposlenim

Psihološka podpora zaposlenim (PPZ) je zaupen svetovalni program na delovnem mestu, ki ga nudi delovna organizacija v pomoč svojim zaposlenim. Je program krepitve zdravja in ukrep za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu.

Brezplačna svetovalna pomoč, ki jo izvaja strokovnjak in je zaupna, se izvaja v okviru mednarodno uveljavljene storitve t. i. EAP (angl. employee asistance program). Zaposlenim, in v nekaterih primerih tudi ožjim družinskim članom, nudi brezplačno 24/7 takojšno psihološko podporo. Slednja se izvaja v obliki telefonskega (24/7), osebnega (osebno pri svetovalcu) video (Zoom, skype, MS teams) in e-svetovanja (e pošta), ki ga izvajajo izkušeni ter strokovno usposobljeni svetovalci (psihologi, psihoterapevti). Zaupna svetovanja vodi individualni pristop, so brez čakalnih vrst in prilagojena potrebam ter dejavnosti naročnika.  Gre za strokovno intervencijo, ki zaposlenim nudi psihološko pomoč in podporo pri reševanju osebnih ter poklicnih težav. S tem posredno naslavlja njihovo učinkovitost, uspešnost, fluktuacijo, zdravstveni absentizem in prezentizem. PPZ predstavlja za posameznika razbremenitev in prevetritev njegovih misli, čustev, blaženje stiske in simptomov.

ZAPOSLENIM POMAGA:

 • razumeti težave (tudi skrite), ki se jih dotikajo;
 • razjasniti te težave in raziskati kako te težave nasloviti;
 • razviti načrt, kako se spoprijeti z težavami in skupaj z zaposlenim poiskati prave rešitve.

KORISTI ZA NAROČNIKA 

Z uvedbo EAP-ja lahko delovne organizacije dolgoročno znižajo:

 • absentizem, prezentizem, stroške zdravljenja, fluktuacijo kadra, obremenitve vodij, mentorjev;
 • bolniške odsotnosti nesreče (60% zmanjšanje) in žalovanje na delovnem mestu (50% znižanje);
 • opustitev dela in s tem povezane stroške;
 • pojavnost izgorelosti;
 • duševne stiske in druge težave, ki vplivajo na njihovo zdravje in počutje.

Z uvedbo EAP-ja lahko delovne organizacije dolgoročno izboljšajo:

 • organizacijsko kulturo ter ugled in konkurenčnost podjetja;
 • občutek psihološke varnosti;
 • zavzetost, zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih;
 • odnose v podjetju;
 • moralo, prisotnost, storilnost in motivacijo;
 • obvladovanje stresa na delovnem mestu;
 • dobro počutje in zdravje;
 • pripadnost zaposlenih.

Ne dovolite, da vaši zaposleni z njihovimi mislimi in občutki ostanejo sami!

Zagotovite jim zaupen individualen pogovor s strokovnjakom še danes!