Outsourcing kadrovske funkcije

Za podjetja, ki nimajo svoje kadrovske funkcije ali želijo, te aktivnosti prepustiti zunanjemu partnerju nudimo pomoč pri izvajanju nalog, sestavi dokumentov in drugih aktivnostih povezanih tako s kadrovsko administracijo kot z razvojem kadrov.

Specializirani smo na področju razvoja kadrov in kadrovske administracije. V sodelovanju s partnersko mrežo pa zagotavljamo pomoč na področju delovno pravne zakonodaje.

STORITVE

 • Izdelava internih aktov in pravilnikov
 • Izdelava/prenova sistemizacije 
 • Izvajanje postopkov zaposlovanja
 • Prijave in odjave zaposlenih v različne evidence (zavarovanja…)
 • Priprava kadrovskih dokumentov (Pogodbe o zaposlitvi, Odmere dopusta, Napotnice…)
 • Vodenje kadrovskih evidenc
 • Izvajanje selekcijskih postopkov
 • Organizacija ali izvajanje izobraževanj
 • Svetovanje na področju zaposlovanja in razvoja kadrov

Koristi za naročnika

 • Visok nivo strokovnosti na različnih področjih kadrovske funkcije;
 • Višji učinek kadrovske funkcije ob nižjih stroških;
 • Prilagoditev kadrovskih procesov glede na stopnjo razvitosti in potrebe naročnika;
 • Stalnost in nudenje just in time storitev;
 • Pravočasno obveščanje o spremembah in novostih;
 • Zagotovitev celostne podpore.

Glede na potrebe naročnika opredelimo potrebne aktivnosti, obseg in način sodelovanja. Storitev se izvaja na osnovi dolgoročnega poslovnega sodelovanja.

Prepustite upravljanje hr funkcije strokovnjakom - posvetite se vaši strokovnosti!

dogovorite se za termin in obiskali vas bomo!