Kompetence

Hitrost uresničevanja poslovne strategije je odvisna od zmogljivosti zaposlenih. Poleg znanja (KAJ) so potrebne veščine (KAKO) in odnos, vedenjske in osebnostne lastnosti (ZAKAJ).

Motivi, osebnostne lastnosti, vrednote, stališča, samopodoba, lasten način izvajanja določenega dela, široko strokovno znanje in različne veščine oblikujejo celoto – kompetence. Slednje neposredno določajo vzorce obnašanja – kako najboljši najpogosteje delajo in kako dosegajo najboljše rezultate.

 

MODEL KOMPETENC 

modelom kompetenc opredelimo standarde vedenja za različne ciljne skupine delovnih mest. Model postane orodje vodjem za učinkovito upravljanje delovne uspešnosti in dviguje kakovost vodenja. Kadrovska funkcija s tem postavi temelj za odličnost HR procesovselekcija kadrov, razvoj in usposabljanje, upravljanje delovne uspešnosti tako posameznikov, timov, oddelkov in poslovnih sistemov.

Koristi za naročnika

  • Boljša delovna učinkovitost vseh zaposlenih;
  • Priložnost za uveljavitev želenega sistema vrednot;
  • Dolgoročno načrtovanje razvoja in karier zaposlenih;
  • Jasna opredelitev pričakovanj glede vedenja in ravnanja zaposlenih v različnih delovnih vlogah;
  • Podlage za ocenjevanje delovne uspešnosti;
  • Dvig zavzetosti sodelavcev;
  • Olajšano izvajanje nalog kadrovske funkcije.

Popolna podpora

Nudimo celotno podporo pri definiranju potrebnih kompetenc, izdelavi slovarja, ocenjevalnih lestvic ter vzpostaviti načinov presojanja kompetenc in povezavi modela kompetenc z drugimi procesi v organizaciji. Pomagamo pri ocenjevanju razvitosti kompetenc (samoocena, ocena 1800 ali 3600) ter izdelavi ukrepov razvoja kompetenc posameznikov, timov in oddelkov. Usmerjamo pri integraciji modela v informacijske sisteme.

Že imate izdelan kompetenčni model?

Stopite z nami v stik