HR strategija in procesi

Upravljanje s človeškimi viri pomeni enega izmed temeljev infrastrukture podjetja, od katere je odvisno uresničevanje zastavljene poslovne strategije organizacije. Razumevamo ga kot proces, v katerem, z razvojem kulture, voditeljstva, kompetenc in ustrezne organiziranosti večamo prilagodljivost organizacije ter njeno poslovno uspešnost.

Na tej osnovi se v organizaciji kreirajo posamezni kadrovski podprocesi, ki služijo operacionalizaciji doseganja poslovnih ciljev, le tem pa izbiramo posamezna orodja, ki jih uporabljajo vodje in strokovnjaki s kadrovskega področja za optimizacijo kadrovskega potenciala pri doseganju poslovnih ciljev.

Koristi za naročnika

  • Izdelana HR strategija kot osnova delovanja kadrovske funkcije
  • Merjenje učinkovitosti procesov
  • Izbor ključnih HR aktivnosti v podporo udejanja strategije
  • Fokus v aktivnosti, ki dodajajo vrednost

Z diagnozo stanja, strateškimi delavnicami prepoznamo ključne usmeritve in usmerjamo pri vpeljavi/optimizaciji kadrovskih podprocesov. Opredelimo ključne aktivnosti in orodja za njihovo izvedbo. Nudimo follow-up in sodelujemo pri izboljšavah.

postanite strateški hr partner! Urban

zaupajte nam vaš strateški izziv!