Digitalizacija HR funkcije

Čas, ki ga je kadrovska služba v preteklosti namenjala za dolgotrajne administrativne postopke,  lahko z uvedbo digitalizacije nameni razvojnim dejavnostim, ki so ključne za delo in sodelovanje z zaposlenimi. Na osnovi pregleda stanja in potreb kadrovske službe se predlagajo ustrezne IT rešitve, od računalniških programov do različnih aplikacij za shranjevanje podatkov  v smeri optimizacije dela kadrovskega oddelka. Organizacijam pomagamo pri opredelitvi potreb ter izboru informacijskih rešitev ali sodelujemo v procesu razvoja informacijskih rešitev v imenu organizacij.

STORITVE

 • Analiza stanja in načrtovanje standardizacije digitalnih HR orodij
 • Načrtovanje procesa razvoja digitalnih kompetenc
 • Oblikovanje sistema in razvoj digitalnih delovnih mest
 • Svetovanje pri nabavi  IT orodij za digitalizacijo kadrovske funkcije
 • Vključitev novih zahtev v interne akte in dokumente

KORISTI ZA NAROČNIKA

 • Analiza obstoječih procesov in identifikacija področij za izboljšave.
 • Izdelan načrt digitalne transformacije, usmerjen v cilje in konkretne potrebe organizacije.
 • Izbor in implementacija tehnoloških rešitev s prilagoditvijo izbranih rešitev naročniku.  
 • Svetovanje/organizacija/izvedba delavnic ali usposabljanja za kadrovsko ekipo in druge zaposlene z namenom seznanitve z novo tehnologijo in procesi ter osvojitve  učinkovite rabe digitalnih orodij.
 • Prilagajanje obstoječih sistemov in integracija novih z novo digitalno infrastrukturo.  
 • Večja učinkovitost, manjše časovne in stroškovne obremenitve, boljše upravljanje s človeškimi viri v organizaciji.

Izkoristite moč digitalizacije za lažje upravljanje kadrovskih postopkov!

Stopite z nami v stik!