Coaching, razvojni kažipot za vodje

Konzultacijski pogovori z vodji ali ključnimi kadri – coaching so namenjeni podpori in reševanju izzivov pri vodenju sodelavcev ali organizacijski vlogi posameznika. Usmerjeni so v odkrivanje vzrokov in iskanje rešitev za uresničevanje ciljev. Coaching je proces odkrivanja posameznikovega potenciala, kjer se določijo področja, ki jih zaposleni želi izboljšati.

 

Je odnos med coachem in klientom, v katerem coach z uporabo različnih metod in tehnik klientu pomaga pri postavljanju in doseganju ciljev, reševanju izzivov in samorazvoju. Predstavlja vedno pogosteje uporabljeno metodo razvoja voditeljstva in ključnih kadrov.

V vlogi klientov lahko nastopajo vodje in sodelavci, ki želijo izboljšati svojo delovno učinkovitost, specifično znanje oz. veščino. V procesu dialoga pomagamo pri odstranjevanju mentalnih ovir na različnih ravneh: okolje, vedenje, sposobnosti, prepričanja, vrednote, identiteta, vizija in s tem dvigovanju učinkovitosti. Cilj coachinga je spodbujanje posameznika k izrabi lastnih potencialov in doseganje uravnoteženega načina delovanja posameznika.

Koristi za naročnika

  • Izboljšanje individualne uspešnosti pripomore k doseganju ciljev, večji konkurenčni prednosti in boljšim poslovnim rezultatom;
  • Povečamo možnosti, da posameznik čim prej razvije določene veščine, izboljša svoje delovanje, izkoristi svoj potencial ter s tem izboljša svojo delovno učinkovitost;
  • Takojšnja uporaba naučenih znanj/veščin v praksi;
  • Osebni pristop;
  • Vsak coaching je prilagojen potrebam klienta;
  • Višanje odpornosti na obremenitve.

Coaching izvajamo v individualni ali skupinski obliki. Proces se prilagodi potrebam naročnika ali posameznika.

Omogočite vašim vodjem, da postanejo še boljši!

Stopite z nami v stik