Nacionalna raziskava organizacijske energije (OE)

Racio razvoj HR&M Consulting sodeluje kor razvojni partner v nacionalnem raziskavi Organizacijske energije, ki se izvaja od leta 2016. Nosilka projekta je dr. Danijela Brečko, SOFOS. V raziskavo je bilo do sedaj v Sloveniji vključenih 10.897  posameznikov  in 128  organizacij iz zasebnega kot tudi javnega sektorja, ki so jih razvrstili vzdolž petih globalnih panog: Storitve, Izdelki široke rabe in industrijski izdelki, Finančne storitve, Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti, Energetika in komunalne storitve.

Organizacijsko energijo prepoznamo kot nevidno silo  – vsoto čustev, znanja in načina vedenja, ki smo jo zaposleni  pripravljeni vložiti v doseganje ciljev organizacije. Projekt podpira učinkovitost ter krepi ugled odgovornega delodajalca, ki gre v korak s časom in spodbuja uporabo sodobnih HRM orodij za sproščanje in aktiviranje človeških zmogljivosti ter talentov. Ob koncu leta se organizira zaključni dogodek, kjer se predstavijo skupni rezultati sodelujočih ter podelijo nagrade najboljšim.

Projekt Organizacijska energija

Projekt Organizacijska energija je sistem za spodbujanje produktivne energije v organizacijah in meri to, za kar so organizacije tudi ustvarjene – strast zaposlenih za doseganje ciljev. To dokazujejo tudi primerjave kazalnikov med organizacijami z visoko produktivno energijo in organizacijami z nizko produktivno energijo. Organizacije z visoko produktivno energijo dosegajo boljše rezultate pri naslednjih kazalnikih:                                

Splošna uspešnost 14%
Produktivnost 17%
Učinkovitost 14%
Zadovoljstvo strank 16%
Lojalnost strank 12%
Predanost zaposlenih 19%
Dodana vrednost na zaposlenega 20%

(Vir: Bruch & Vogel, 2012)

Iz teh podatkov je lahko predvideti, da bodo voditelji prihodnosti tisti, ki bodo znali gospodariti z organizacijsko energijo – najpomembnejšim naravnim virom, ki ga v organizacijo prinašajo ljudje.

Projekt Organizacijska energija tako krepi ugled odgovornega delodajalca, ki gredo v korak s časom in uporabljajo sodobna HRM orodja za sproščanje in aktiviranje človeških zmogljivosti in talentov.

Zagotovo ste med tistimi, ki hočete, znate in zmorete dvigniti organizacijsko energijo, zato se čim prej odločite za sodelovanje.

Projekt je medijsko podprt z Delom, Planetom GV in HRM revijo.

Več informacij o projektu

Že veste kakšna je energija v vaši organizaciji!

Pokličite nas za naročilo paketa!