Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu (KOCKVA)

Racio razvoj HR&M Consulting je sodeloval kot kadrovski partner v Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v vodarstvu. Nosilni partner konzorcija so bili Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Projekt se je izvajal od marca 2017 do konca decembra 2018, sofinancirala pa sta ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Njegov glavni namen je bil razvoj kompetenc za področje vodovarstva za ključne panožne profile.

Konzorcij je sestavljalo enaindvajset panožnih podjetij, od tega osemnajst, ki izvajajo javno gospodarsko službo, in tri druga, ki predstavljajo del njihove dobaviteljske verige ter se nanašajo na inženiring in IT storitve. V večini so to bila javna podjetja, specializirana za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje vode, kakor tudi tista, ki pokrivajo oboje. 

KOCKVA se je formalno zaključil 31. decembra 2018, vendar se njegove aktivnosti nadaljujejo. En del vsebin notranjih usposabljanj bo vključen v dodatni kvalifikaciji za odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki jih pripravljata javni podjetji Vodovod-kanalizacija, d. o. o., in Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik. Drugi del pa bo sestavni del neformalnih izobraževanj v okviru panožnih združenj.

Kazalniki uspeha projekta

  • Vzpostavljen model kompetenc za 5 osnovnih in 5 dodatnih poklicnih profilov.
  • Izdelan načrt razvoja posameznih kompetenc.
  • 3086 vključitev v usposabljanja (72% preseganje zastavljenega cilja).
  • 1067 vključenih oseb.
  • 367 usposabljanj, od tega 335 zunanjih in 32 notranjih.
  • Usposobitev 51 notranjih predavateljev in mentorjev na področju pedagoško andragoških veščin.
  • 3 strokovni programi za poklicne profile vzdrževalcev na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu in operaterje čistilnih naprav ter v pripravi 2 pobudi za dodatni kvalifikaciji.

Vloga kadrovskega partnerja je bila vodenje vsebinskega dela projekta, kar zajemalo aktivnosti od izdelave kompetenčnega modela, priprave načrta in pregleda nad izvajanjem usposabljanj, ocenjevanje razvitosti kompetenc, sodelovanje pri usposabljanju notranjih trenerjev in pri izdelavi pobud za dodatne kvalifikacije do promocije projektnih aktivnosti.

Več informacij o projektu: www.kockva.si.

Pripravljamo nova partnerstva - bi se želeli vključiti!

Stopite v stik z nami