Projekti

Kot nosilci, partnerji, soizvajalci se vključujemo v različne nacionalne in regionalne projekte, ki naslavljajo trende in problematiko kadrov.

Z razvojem novih pristopov ali izvajanjem posameznik projektnih aktivnosti prispevamo k učinkovitosti izvedbe in prenosu znanj in izkušenj, hkrati pa v projektih razvijamo nova znanja in metode.

Nudimo vam:

  • Spremljanje aktualnih razpisov s področja razvoja kadrov, izobraževanja in uvajanja procesnih izboljšav
  • Vsebinsko načrtovanje projektov
  • Pripravo razpisne dokumentacije
  • Vodenje projektne pisarne in pripravo dokumentacije za poročanje
  • Izvajanje projektnih aktivnosti
  • Povezovanje v mreže in partnerstva

Aktualni projekti

SPIN – Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije  je v začetku meseca aprila 2019 izbral dve partnerstvi za izvajanje štiriletnega projekta v okviru javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve na trgu dela (t.i. SPIN). Namen projekta je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Aktivnostim v projektu lahko sledite tudi na facebook-u

ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in projekt Piloti (2018)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je na podlagi javnega razpisa »JP ASI« v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter s podporo evropskih sredstev pričel izvajali projekt – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki bo podjetjem pomagal pri upravljanju s starajočo se delovno silo.

KOC KVA – Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu

Racio razvoj HR&M Consulting je sodeloval kot kadrovski partner v Kompetenčnem centru za razvoj kadrov v vodarstvu.

Nacionalna raziskava Organizacijske energije

Racio razvoj HR&M Consulting sodeluje kor razvojni partner v nacionalnem raziskavi Organizacijske energije, ki se izvaja od leta 2016. V prvih dveh letih je v raziskavi sodelovalo 79 slovenskih organizacij s skoraj 10.000 zaposlenimi.

Regionalno stičišče dostojnega dela

Regionalno stičišče dostojnega dela

V sodelovanju z Regionalno gospodarsko zbornico Celje smo sodelovali pri pripravi podlag delovanja stičišča dostojnega dela.