AKTUALNO USPOSABLJANJE: WORK-LIFE BALANCE

Ob zavedanju pomembnosti uravnoteženega poklicnega in privatnega življenja, ki je ključno za uspešnost in učinkovitost, postaja slednje pomembna organizacijska tema.

Zaposleni so ob spremembah vedno bolj izpostavljeni visokim zahtevam pri delu, dolgim delovnikom in stresnemu življenju tako na delovnem mestu kot pri usklajevanju dela in prostega časa oz. skrbi za družino. Oblikovanje ravnotežja med številnimi področji življenja zahteva številne ukrepe, orodja, veščine in strategije, ki jih zaposleni nemalokrat ne posedujejo. Rezultat je povečana izpostavljenost psihosocialnim tveganjem, ki rezultirajo v stresu, izgorelosti, fluktuaciji, absentizmu in prezentizmu. Tako fizično kot psihološko blagostanje zaposlenih zmanjša produktivnost na delovnem mestu in ima dolgoročno vpliv na rast in uspešnost organizacije. 

ZAGOTOVITE SI TERMIN ČIMPREJ,  KONTAKTIRAJTE NAS!