STORITVE

Psihološko profiliranje

V prožnih in na dodano vrednost usmerjenih organizacijah postaja ključna strateška prednost pravilen izbor zaposlenih.

Kompetence

Hitrost uresničevanja poslovne strategije je odvisna od zmogljivosti zaposlenih.

Coaching, razvojni kažipot za vodje

Konzultacijski pogovori z vodji ali ključnimi kadri - coaching so namenjeni podpori in reševanju izzivov pri vodenju sodelavcev ali organizacijski vlogi posameznika.

Organizacijska diagnostika

Organizacijo razumemo kot dinamičen, spreminjajoč ustroj velikega števila med seboj nerazdružljivo povezanih in soodvisnih delov, ki jih smiselno preverjamo z internimi raziskavami.

Usposabljanja, delavnice, treningi, teambuildingi

Razvoj kompetenc učinkovito podpiramo s številnimi temami in različnimi oblikami učenja ter s tem opolnomočamo kader.

On-boarding, mentorstvo in prenos znanj

Procesi uvajanja, mentorstva, prenosa znanja spadajo med vse pomembnejše procese, ki se soočajo z izzivi različnosti generacij, medgeneracijskega sodelovanja, izzivi zadržanja in fluktuacije.

Outsourcing kadrovske funkcije

Delno ali celovito sodelovanje pri izvajanju aktivnosti, povezanih s pravno skladnostjo, kadrovsko administracijo kot razvojem kadrov.

HR strategija in procesi

Človeški viri so eden izmed temeljev infrastrukture podjetja, od katere je odvisno uresničevanje zastavljene poslovne strategije organizacije.

Psihološka podpora zaposlenim

Je program krepitve zdravja in ukrep za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu.

DIGITALIZACIJA HR FUNKCIJE

Digitalizacija je močno podprla tudi kadrovsko področje, na tem področju sodelujemo kot most med kadrovsko funkcijo in informacijskimi rešitvami.

SISTEMATIZACIJA DELOVNIH MEST, INTERNI AKTI, POGODBE, OBRAZCI

Sodelujemo pri prenovah sistemizacije, pripravimo metodologijo za opisovanje in vrednotenje delovnih mest, opise ter pravilnike. S ciljem urejenosti, standardizacije in skladnosti izdelamo številne obvezne in druge akte za delovno pravno področje.

WEBINARJI

Spletni seminarji za posameznike – vodje, mentorje, interne trenerje, kadrovike, novo zaposlene in druge strokovne kadre – ali skupine v živo oz. z možnostjo zakupljene / v naprej posnete vsebine.

RAZPISANI WEBINARJI AVGUST-DECEMBER 2024

Pričenjamo že 30. avgusta: Ali vem kako vplivam na vodje in sodelavce? Vse informacije v napovedniku!

Preberi več

AKTUALNO USPOSABLJANJE: WORK-LIFE BALANCE

Webinar smo nadgradili v usposabljanje za zaključene skupine v izvedbi dr. Jerneja Jelenka.

Preberi več

WEBINAR UPRAVLJANJE ČASA IN SAMOORGANIZACIJA DELA

Vabljeni na zadnji spletni seminar pred poletjem. 20. junija bo z vami mag. Alenka Leskovšek.

Preberi več

MNENJA NAROČNIKOV